Limburgse Kruisboogsehutters gaan met eer strijken

Heidebloem grijpt mis op N.K.

Afgelopen weekend werd in het Gelderse Bemmel het Nederlands kampioenschap kruisboogschieten geschoten. De Schijndelse schutters waren extra gebrand op deze prijs vanwege het 100 jarig bestaan van hun vereniging.

In Bemmel beschikt men over de mooiste kruisboogaccommodatie van Nederland; 25 automatische banen wachtten daar om in beweging gezet te worden door de vele schutters. In het verleden heeft De Heidebloem er diverse prijzen in de wacht kunnen slepen. Doch afgelopen weekend waren de omstandigheden iets anders. De thermometer van de op de eerste verdieping onder het dak gelegen schietruimte gaf een temperatuur aan van bijna 27 graden. De Schijndelse schutters waren in eerste instantie blij dat zij 'achterop' mochten schieten omdat zij zo de verrichtingen van de grootste concurrenten uit Limburg konden gadeslaan. Het nadeel bleek snel: hoge temperaturen en te weinig verse lucht hadden een negatieve invloed op de resultaten.

STRIJD

Voordat De Heidebloem startte, bleek dat een korpsscore (totaal van de beste vier schutters van 790 (van max. 800) geschoten was door een vereniging uit Limburg. De Schijndelse schutters hadden dit een week van te voren ook geschoten en men was dan ook vol goede hoop. Al ras bleek dat men letterlijk moest zweten om een goede score eruit te kunnen persen. Bij de opmaak van de eerste tussenstand bleek dat Hans Hellings en Henri v.d. Broek een prachtige score van 198 punten hadden geschoten. Henk v.d. Broek gaf aan met 197 punten weer terug te zijn waar hij eigenlijk hoort, namelijk in de Ere-klasse. Met deze score bleek dat de vierde schutter van De Heidebloem twee punten mocht missen om verzekerd te zijn van de korpstitel. Henk v. Os, Wil Vermeer en Carli Nelissen waren hiervoor de gegadigden.

LAATSTE PUNTJES

Al rap bleek dat Henk v. Os en Carli Nelissen grote moeite hadden met de heersende temperaturen. De door hen behaalde score was onvoldoende. Daarmee werden de ogen gericht op de nog schietende Wil Vermeer. Ook bij hem liep het vocht van het voorhoofd. Met uiterste inspannuing wist hij de nodige tienen op het scorebord te brengen doch hij was niet bij machte de prijs voor De Heidebloem zeker te stellen. Uiteindelijk moesten de Schijndelse schutters het doen met een score van 788 punten. Deze op zich prachtige score bleek nu onvoldoende voor het behalen van de titel. De teleurstelling was dan ook groot toen de Limburgers het thuisfront met hun mobieltje op de hoogte brachten. De Schijndelse kruisboogschutters moesten genoegen nemen met de derde plaats.

ANALYSE

Enigszins beteuterd werd de prijsuitreiking gadegeslagen. Toch waren de schutters van De Heidebloem van mening dat zij niet slecht geschoten hadden. Henri v.d. Broek en Hans Hellings hadden 198 punten, De tweede en derde prijs in de persoonlijke Ere-klasse werd met 198 punten in de natelling weggekaapt. Dit gold ook voor Henk v.d. Broek; de tweede en derde prijs in de A-klasse werd eveneens vergeven voor 197 punten in de natelling. Geconcludeerd mag worden dat de onderlinge verschillen wederom kleiner zijn geworden. Natuurlijk hadden de overige schutters ook last van de hoge temperaturen doch naarmate de dag vorderde, steeg de temperatuur en was de verse lucht opgebruikt. De Schijndelse schutters schoten aan het einde van de dag. Een ervaring rijker keerden zij huiswaarts.


- ARCHIEF -