In Memoriam Adri v. Alebeek

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het feit dat na een tijd van ziekte, waar Adri moedig doorheen ging, hij toch plotseling overleed op 1 november. Adri was onze oud-kastelein waar onze vereniging toch 34 jaar onder de pannen is geweest en waar hij samen met Nellie voor de schutters en gasten zorgde.

Hij was een gezien lid van de vereniging waar wij nooit iets te kort kwamen., Ook heeft hij door de jaren heen diverse bestuursfuncties vervuld. Hij had een groot hart voor deze club. Vol trots droeg hij dan ook zijn gouden speld, een miniatuurkruisboog, opgespeld bij zijn 40-jarig lidmaatschap. Nu was hij al 48 jaar lid van de vereniging; hij zou zo graag het 100-jarig bestaan van de club meemaken in het jaar waarin hijzelf 50 jaar lid zou zijn. Helaas mocht het niet zo zijn. Boven is weer een viertal compleet.

Wij wensen Nellie, de kinderen en kleinkinderen, sterkte toe in deze zware tijd.

K.V. De Heidebloem.


- ARCHIEF -