Negentig jaar Kruisboogver. de Heidebloem

Ad v. Alebeek (2e van links en Tijn v.d. Broek (2e van rechts) 40 jaar lid van K.V. de Heidebloem, worden geflankeerd door Mevr. Hellings (midden) en dhr. Kemps (links) en dhr. Merks (rechts)....

Twee 40-jarige jubilarissenen een posthume onderscheiding

Zaterdag j.l. was er in zaal Van Alebeek een receptie en een feestavond.

Tijdens de druk bezochte receptie werden drie mensen gehuldigd t.w. Tijn v.d. Broek, 40jaar lid waarvan 30 jaar in het bestuur waarvan 17 jaar als penningmeester Met het viertal behaalde hij twee Nat. Kampioenschappen in de ere en een in de afdeling A. Ook behaalde hij een persoonlijk Ned. Kampioenschap in de afdeling Ere.

Adri van Alebeek onze kastelein was eveneens veertig jaar lid en fungeerde eveneens enkele jaren als bestuurslid. Met het tweede viertal behaaldehij drie Nat. Kampioenschappen. Bovendien heeft hij ons als kastelein altijd gesteund.

Dineke Hellings, een zeer trouwe suporter die veertig jaar meereisde en mee geleefd heeft werd door onze beschermheer onderscheiden met een zilveren miniatuur kruisboogje, dit felbegeerde ereteken was er ook voor de andere jubilarissen.

Dineke heeft zich altijd volo ingezet voor de verkoop van loten en dergelijke. Na de huldiging was er gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren. Hier werd druk gebruik van gemaakt. Afvaardigingen uit hele land waren aanwezig om de vereniging met het 90-jarig bestaan en om de jubilarissen te feliciteren.

Voor leden en genodigden was er een daverende feestavond. Tijdens deze feestavond werd Hans Hellings gehuldigd als Koning van De Heidebloem en tevens Koning van Brabant.

Daarna was Henk v.d. Broek aan de beurt. Hij ha op de oefenavonden tijdens het afgelopen jaar de meeste punten verzameld en won daarmee de Van Alebeek-trofee.

Nelleke Kwebbel de bekende tonpraotster had vanwege haar nauwe band met onze club voor een mooie voordracht op de Heidebloem gezorgd. Zij kreeg daar voor een daverend applaus.

Peter Hellings kwam als zanger goed voor de dag en bracht iedereen op de vloer. De avond werd afgesloten met een koud buffet. Een prachtige dag voor de Heidebloem.

Volgende week zondag worden de Ned. Kampioenschappen gehouden in Limburg. Vertrek 11.00 uur bij Van Alebeek.


- ARCHIEF -