De Heidebloem negentig jaar

Drinkschuld begin kruisboogvereniging

SCHIJNDEL - Kruisboogvereniging De Heidebloem in Schijndel bestaat negentig jaar. Op de feestavond worden vanavond twee leden in de bloemetjes gezet. Dat zijn Ad van Alebeek en Tijn van den Broek, die beiden veertig jaar lid zijn. Vanmiddag houdt de vereniging van 16.00 tot 18.00 uur in café Van Alebeek receptie.

De Heidebloem werd in augustus 1900 opgericht door drie broers Van den Broek. Zij hadden een behoorlijke drinkschuld bij hun vierde broer, die aan de Molendijk een café had. Na veel heen en weer gepraat haalde de kastelein de spons over de lei. Dat was gebeurd onder de voorwaarde dat de drie broers op hun beurt zouden zorgen dat er in het café een vereniging zou komen. Deze richtten toen een kruisboogvereniging op. "Dat was toen de negende kruisboogvereniging in Schijndel", zegt Tijn van den Broek, een nazaat van een van de oprichters. "Op dit moment zijn er in heel de Meierij van Den Bosch nog slechts twee kruisboogverenigingen."

De Schijndelse kruisboogschutters hebben altijd tot de besten van ons land behoord Zo hebben de beide jubilarissen die vanavond gehuldigd worden samen zeven nationale titels op hun naam. Tijn van den Broek werd één keer persoonlijk Nederlands kampioen. Daarnaast behaalde hij drie titels met het viertal; twee keer in de ereklasse, en één keer met het tweede viertal. Van Alebeek heeft drie nationale titels op zijn naam met het tweede viertal.

Tijdens één van die nationale kampioenschappen lieten de Schijndelaren zien over een geheim wapen te beschikken, Van Alebeek: "In tegenstelling tot andere sporten bestaat bij kruisboogverenigingen niet de gewoonte dat de schutters uitgebreid inschieten. Je schiet twee proefpijlen en dan moet het meteen raak zijn, Toen wij in Weert eens een kampioenschap moesten schieten, gingen wij eerst bij een andere vereniging inschieter, Toen de wedstrijd begon, hadden wij de vorm van ons leven en 'veegden' wij de concurrenten als het ware van de baan,"

Is de kruisboog In de films over het riddertljdperk een geducht wapen, volgens Van den Broek kunnen de bogen uit die tijd niet tippen aan de moderne bogen. "Zelfs de bogen waar mijn voorvaderen rond de eeuwwisseling mee schoten, waren primitieve dingen. Nu hebben ze een prima vorm en zeer goede latten," Met dit laatste bedoelt hij de veer waar de boog mee gespannen wordt. En dat de moderne latten heel wat kracht kunnen ontwikkelen, blijkt uit het feit dat de pijlen met een snelheid van wel honderdvijftig kilometer per uur Op de roos afvliegen.

De twee jubilarissen van De Heidebloem, Ad van Alebeek (links) en Tijn van den Broek In hun midden Driekske de Kraai (91), Schijndels oudste kruisboogschutter. (Foto Felix Janssens)

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat de rozen waarop geschoten moest worden, gemaakt waren van blokken berkehout. Dat hout trekt namelijk weer dicht als de pijl er uit getrokken wordt Als er in het verleden een grote wedstrijd gehouden werd, leken de doelen van De Heidebloem een echte houtzagerij. Een aantal leden zaagde de blokken, de anderen hielden zich bezig met het tekenen van de rozen.

In het café van Ad van Alebeek hangt nog altijd de berkehouten roos waarop hij alweer vele tientallen jaren geleden zijn beste prestatie leverde. "Acht rozen uit tien schoten", zegt hij trots.

Gezien het aantal wedstrijden moeten de Schijndelse kruisboogschutters nogal wat blokken nodig gehad hebben om elke twee weken. honderden rozen te maken. Gevraagd waar zij elke keer opnieuw al de boomstammen vandaan haalden waar zij de blokken uit zaagden, zegt Van den Broek glimlachend: "Als je even goed doordenkt, is het je duidelijk hoe het komt dat er in de omgeving van Schijndel zo weinig berkebomen groeien."

Een voorval waar ook nog altijd smakelijk om gelachen wordt, is de geschiedenis van de uniformpetten Van Alebeek: "Bij wedstrijden in België hadden we gezien dat de Belgische schutters allemaal petten droegen met de verenigingsnaam erop. Op onze volgende jaarvergadering werd besloten dat wij dat ook zouden doen. Wij kochten zwarte petten waarop met witte letters 'De Heidebloem' stond Het dragen ervan werd geen succes, want in ons land vielen we ermee uit de toon, Bovendien hadden sommigen de verkeerde maat opgegeven waardoor die petten bij het schieten over de ogen zakten, En bij die schutters verdween de pet natuurlijk als eerste in de kast."


- ARCHIEF -