Kruisboogvereniging de Heidebloem

90-jarig bestaan!

Op zaterdag 18 augustus viert onze club haar 90 jarig bestaan in ons clubhuis bij café van Alebeek op de Boschweg met een receptie en een feestavond voor leden en genodigden, De receptie is van 16.00 tot 18.00 uur voor alle mensen die de vereniging met deze mijlpaal de hand willen schudden. Van deze 90 jaar zitten we ook al weer zo'n 40 jaar bij van Alebeek. Het gaat de Heidebloem goed en het is jammer dat we als enige van de vier die in Schijndel deze mooie sport beoefenden nog zijn overgebleven. Op het ogenblik hebben we 25 schutters en zijn daarmee bijna de grootste kruisboogvereniging van Nederland.

Sinds twee jaar hebben we weer 4 jeugd- schutters en een vrouwelijk ,lid. Ons ledental is bijna verdubbeld. Het is wel duidelijk dat dit komt omdat iedereen erbij betrokken is.

Twee 40-jarige jubilarissen

Tijdens de receptie zullen onze kastelijn en oud-bestuurslid Ad van Alebeek en onze penningmeester gehuldigd worden. Als blijk van waardering voor hun inzet in al die jaren zullen zij een zilveren miniatuur-kruisboogje opgespeld krijgen.

Hans Hellings koning van Brabant

In Overloon werd na een spannende verschieting over 50 pijlen Hans Hellings koning van Brabant.

Na 40 pijlen was er al een groot gat tussen Peter Smits uit Vlijmen en Hans met de overige schutters. Bij de laatste 10 pijlen liep Hans op een overtuigende wijze uit. Deze koningstitel is nu al voor het zesde opeenvolgende jaar voor de Heidebloem. Arno Vorstenbosch werd jeugdkoning in de klasse B. Met een mooie serie won hij het van de overige schutters.


- ARCHIEF -