Kruisboogver. DE HEIDEBLOEM

De Heidebloem heeft een paar drukke weken achter de rug, want we hebben in een korte tijd een grote nkb wedstrijd en het open Schijndels kampioenschap georganiseerd.

De nkb-wedstrijd werd op het terrein van Landmansunie verschoten. Een club waar we de volle medewerking van hebben gehad. Het geheel was dan ook een geslaagde wedstrijd met een deelname van 300 schutters. Blijkbaar hadden we te hard gewerkt, want er bleef niet een prijs in Schijndel. De hoogste schutter haalde het hoogst haalbare van 200 punten. Die prijzen gingen naar Limburg. Onze hoogste schutter was Hans Hellings met 197 punten: en dan nog buiten de prijzen vallen.

We hebben daar met ieder lid van onze club geholpen en iedereen heeft zich twee dagen ingezet. We waren dan ook blij dat de heer Kemps, onze wethouder, de prijzen uitreikte. Een dag later moesten de banen bij ons eigen klubhuis worden opgebouwd voor de open Schijndelse kampioenschappen. Dit verliep ook tot in de puntjes. Er waren een record aantal schutters en er werd ook bijzonder goed geschoten: Dat bleek toen de heren van het oranje comité de prijzen kwamen brengen.

De eerste prijs ging naar A. de Haas met 200 punten; de jeugdprijs ging naar Twan Ermers met 193 punten. De hoogste dame werd Hannie Ermers met 195 punten; de hoogste Schijndelse schutter was Henrie v.d. Broek met 195 punten.

We waren ook op de 4e distrikts wedstrijd waar we met negen man aanwezig waren Hans Hellings behaalde de 3e prijs in de ere.

De andere uitslagen zijn: Henrie v.d. Broek 193p.; Marinus Hellings 198 p.; Wim Merks 189p.

Hans v.Doornik, ons nieuw lid, schoot zich de eerste wedstrijd al boven in het tweede viertal met 181 p. Ook Wilma Hellings had 181p. Henk v.d. Broek 179p. en Jodie Cornelis schoot met een vreemde boog 157p. Dit was de afsluiting van deze drukke weken. Denk aan de oefenavonden!!


- ARCHIEF -