foto

Voorwoord van de burgemeester

Ver voor onze jaartelling was de kruisboog al in China bekend; rond 1100 werd hij in West Europa geïntroduceerd. Kruisboogvereniging De Heidebloem beoefent dus een al eeuwenoude sport, gekenmerkt door tradities en met haar negentig jaren is zij dus eigenlijk nog maar erg jong. Niettemin: een respectabele leeftijd. De kruisboog is blijkbaar een 'wapen' dat de mensen aan zich weet te binden; dat hen aanspreekt. Immers, niet minder dan vijf mensen maken reeds veertig jaar deel uit van De Heidebloem. (Het zou mij trouwens niet verwonderen als één van hen de naam Hellings zou dragen, want die lijkt onlosmakelijk met De Heidebloem te zijn verbonden als je de uitslagen in de krant leest).

Het is ook een vereniging die leeft: een record aantal schutters vertegenwoordigde haar bij de eerste dis trîctwedstrijden van het seizoen 1990. Er zit dus een stijgende lijn in. Een vereniging die andere disciplines niet schuwt blijkens het verslag over het drieluikschieten. Afwisselend werden, in nauwe samenwerking met twee andere verenigingen uit de regio, respectievelijk de kruisboog, de handboog en het luchtdrukgeweer gehanteerd. Sport soorten met alle maar één doel voor ogen: de roos, en omdat niemand beter weet dat de boog niet altijd gespannen kan zijn wordt zo'n wedstrijdcylcus afgesloten met een gezellige avond. Terecht. Jubilerende vereniging: van harte gefeliciteerd en op naar dat aardige puntentotaal van honderd jaar.

De burgemeester van Schijndel, G.M. Scholten.foto

De scherpe "BLIK" van onze voorzitter "WILLEM"Als voorzitter van de kruisboogvereniging de Heidebloem is het mij een genoegen enkle woorden tot u te richten in dit jubileumboekje. Nadat ik enkele jaren er tussenuit ben geweest kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan ik ging kijken op een wedstrijd,en was meteen weer geboeid,door deze mooie sport.Waar gezelligheid en sport samen gaan. Omdat bij de heidebloem die twee dingen bovenaan staan ben ik nu met plezier voor het derde jaar voorzitter

De heidebloem is een club die in heel Nederland in goede door de jaren heen een goede naam heeft opgebouwd. in die negentig jaar. Sportief gezien staan wij zeker niet op de laatste plaats gezien de reseltaten die wij in al die jaren behaald hebben. Waaronder twee Nederlandse kampioenschappen en ontelbare persoonlijke of andere kampioenschappen.

Als vereniging kennen we hoogtepunten en zoals in het begin van het jaar,met het overlijden van Tijn Hellings een dieptepunt. Waar we als een grote familie een grote klap mee hebben gehad.

We hebben op het ogenblik een gezonde vereniging die groeid laten we hopen dat we op deze weg voortgaan zodat we met een gerust hart naar het volgende jubileum kunnen gaan.

De voorzitter Wim Merks.HET ONTSTAAN VAN DE HEIDEBLOEM IN 1900

In 1900 hadden de twee broers van de Broek een schuld bij hun derde broer die kastelijn was om van die schuld af te komen bedachten ze een orginele manier namelijk door een vereniging op te richten wilden ze van hun schuld af komen of dat ooit gelukt is weten we niet maar het is een feit dat toen de heidebloem is ontstaan. de oprichters de gebroeders van de Broek waren Cerardus van de Broek.Tinus van de Broek. en de kastelijn was Hannes van de Broek.

Zo waren er verschillende mensen die een gouden bondspeld opgespeld kregen wegens hun 50 jarig lidmaatschap te weten op 78 jarige leeftijd gerardus van de broek en 10 jaar later viel dezelfde eer deel aan twee geziene mensen binnen de vereninging en ver daarbuiten Driekske van de Broek en Jan Schellekens dejeugdbegleider en en blokken maker.

In die 90 jaar hebben we maar drie klubhuizen gehad het laatste is van de famillie van Alebeek waar we toch naar mijn weten weer 50 jaar zitten eerst bij dina en later bij haar zoon Ad en zijn vrouw nelleke waar wij niet te klagen hebben en waar tot de dag van vandaag goed naar de zin hebben want de vereniging groeit en bloeit. Zodat de tijdt dat men zij geef de eerste prijs maar aan de heidebloem als we ergens kwamen weer teugkomt zo gaanwij vol goede moet naar de volle ronde de honderd jaar dus alle klubs uit nederland maak de borst maar vast nat.foto

JEUGD NEDERLANDS KAMPIOEN 1971

Deze jonge schutters zijn van links naar rechts ARNOUD MERKS. WIM MERKS.HANS HELLINGS EN NIET TE VERGETEN ANTON HELLIJGS Enkele van deze jonge schutters zouden door de tijd heen nog menige prijs en kampioenschap behalen zij behoren dan ook tot de topfoto

DE JEUGD VAN DE HEIDEBLOEM NEDERLANDS KAMPIOEN IN 1973 WEER DOOR DEZELFDE JONGENS EEN MOOIE PRESTATIE.WIST U DAT .?

Wist u dat de heidebloem in 90 jaar slechts 1 man heeft die keizer van de vereniging is geworden en dat nog wel twee maal en dat die man Marinus hellings is.

Wist dat we sinds kort weer een vrouwlijke schutster hebben en dat dat wilma hellings is waar we hoge verwachtingen van hebben.

Wist u dat we weer twee jeugdschutters hebben dat zijn Eddie van de Broek en Arno Vorstenboch en dat die ook nog al wat van plan zijn

Wist u dat we 4 mensen hebben die al meer dan 40 jaar bij onze vereniging zijn dat zijn Henk Merks Jo Merks en Tinnie van de broek dat er dit jaar nog twee bij komen ook 40 jaar bij onze club dat zijn tijn van de broek en onze kastelijn Ad van Alebeek

Wist u dat we op het ogenblik weer 19 schutters hebben voor een kruisboogklub een mooi aantal dat we met 4 viertallen kunnen schieten.

Wist u dat we voor de vierde maal op rij kampioen van brabant zijn geworden en dat henrie van de broek voor de vierde maal kampioen van brabant is geworden. Dat henrie van de broek in de selektie voor het team nederland belgie bij de voorverschieting als tweede eindigde. En dat hans hellings twee maal konning der konningen is geworden en de laatste wedstrijd der koningen net geen keizer werdt dat dit toch een mooie prestatie is.HET 60 JARIG JUBILEUM VAN DE HEIDEBLOEM

foto

van links naar rechts zijn dit. boven nard van Erp.Toon van de Broek.joske de leest. Jo Bolwerk. Bert Hellings. Tinnie van de Broek. Jo van Alebeek. Ad van Alebeek. Tijn Merks. Marinus Hellings. Marinus van de Broek. Jan Schellekens. Jo Merks. Jo hellings. Henk Merks. Tijn van de Broek. Onder links Tinus van de Broek. Driekske van de heijden. Tijn van de Broek G.Z. Nol Merks. Bert Steenbakkers. Driekske van de Broek. Tijn hellings. Toon Kastelijn. Ties Verbruggen. en Gerardus van de Broek. Met een gedeelte van de toen al behaalde prijzen die we nu ook nog in ons bezit hebben en die ook al bijna 90 jaar oud zijn.foto

DE HEIDEBLOEM NEDERLANDS KAMPIOEN ERE 1967

Behaalt door van links naar rechts Marinus Hellings.Ties Verbruggen. Tijn van de Broek. en Tijn Hellings.foto

IN HET ZELFDE JAAR OOK KAMPIOEN AFDELING A 1967

behaalt door van links naar rechts Henk Hellings. Rien Steenbakkers. Jo Hellings.en Henk Merks.DE HEIDEBLOEM NEDERLANDS KAMPIOEN ERE IN 1973 MET VAN LINKS NAAR RECHTS TIJN HELLINGS.ANTON HELLINGS. MARINUS HELLINGS. EN TIJN VAN DE BROEK.

fotoTIJN HELLINGS

MAAR DIT JAAR IS VOOR ONZE VERENIGING OOK EEN JAAR OM MET DROEFHEID OP TERUG TE KIJKEN WANT WIJ VERLOREN EEN GROOT MAN EEN ECHTE VERGINGSMAN DIE ZIJN SPOREN IN DE KRUISBOOGSPORT RUIMSCHOOTS HEEFT VERDIENT EN NA GELATEN WANT ER ZIJN NOG HEEL WAT BOGEN EN ANDERE SPULLEN DIE HIJ VERVAARDIGT HEEFT WAAR VELE ERETEKENS MEE VERDIENT ZIJN DIT JAAR SLOEG IN HET BEGIN VAN HET JAAR NIEWJAARSDAG HARD TOE EN WE VERLOREN MET HEM EEN SCHUTTER EN BOVEN AL EEN VRIEND WANT HIJ WAS EEN VRIEND VAN IEDEREEN DAT BLIJKT OOK WEL UIT DE GROTE BELANGSTELLING BIJ ZIJN BEGRAFINIS VANUIT DE KRUISBOOG WERELD WAAR WIJ ALS VERENIGING DANKBAAR VOOR ZIJN WIJ HOPEN DAT HIJ NIET VERGETEN WORDT DIT JAAR ZOU HIJ 40 JAAR LID VAN ONZE VERENIGING GEWEEST ZIJN IETS WAAR HIJ TOCH TROTS OP WAS. HIJ ZAL BINNEN ONZE VERENIGING NOOIT VERGETEN WORDEN. WIJ WENSEN ZIJN VROUW EN KINDEREN VEEL STERKTE TOE BIJ HET DRAGEN VAN DIT VERLIES.

TIJN BEDANKT VOOR ALLES

fotofoto

In het jubileum jaar 1980 organiseerde wij een groot concours er deden niet minder dan 400 schutters aan deze wedstrijd mee wat op zich al geslaagd was. We haalde de eerste prijs net niet want we kwamen een punt tekort maar toch een eervolle tweede plaats. Op de foto van links naar rechts de vertegenwoordiger van de NKB in het midden Piet van Engelen van distrikt brabant en rechts onze voorzitter uit die tijd Tijn Merks die Al verschillende jaren geleden uit ons midden is gehaald. 1980 was ook het jaar dat we onze beschermheer die de naam reeds 25 jaar droeg en die ook waardig was hij overleed in het jaar dat wij het 80 jarig bestaan vierdenAls afsliuting van dit boekje wil het bestuur allen adverteerders bedanken voor hun bij dragen die het mogelijk maakte dit boekje tot stand te brengen.Het Jubileum boekje word in twee series uitgebracht 1""serie op 28 April 2"serie op de feestdag en receptie Zaterdag 18 Aug.Ook U bent op deze receptie van harte welkom.

sec.


- ARCHIEF -