Driekske de Kraai gehuldigd bij Kruisboogver. "De Heidebloem"

foto

Op zijn 90e verjaardag op 12 juli j.l. werd Driekske de Kraai aangenaam verrast. Als vierde man in het 89-jarig bestaan van de vereniging kreeg hij de zilveren miniatuur. Dit kruisboogje werd hem door de secretaris de heer Weijts opgespeld.

In de boeken was niet meer terug te vinden wanneer Driekske precies lid is geworden bovendien is hij er enkele jaren tussen uit geweest. Van Driek kregen wij te horen dat hij in totaal al 67 jaar lid is. Hij schiet af en toe nog enkele pijlen. Hij is ook nog aktief bezig met jagen want hij is eveneens lid van de jagersvereniging.

In vroeger tijden stond hij ook zijn mannetje en bewees dat door menige prijs mee naar huis te brengen.

Al met al nog een kras mannetje met zijn 90 jaar.

Ook Henri v.d. Broek bewees eens te meer dat hij tot de beste schutters van Brabant. zoniet van heel nederland, behoort. Nadat hij vorig jaar voor de derde keer koning en daarmee automatisch keizer van Brabant werd slaagde hij er in voor de vierde keer de konings titel mee naar Schijndel te nemen.

Hij begon met een slechte serie van 96 maar herstelde zich goed in de drie volgende series. Hij werd weer koning van Brabant. Iets wat nog nooit voor gekomen is!

Namens het bestuur en alle leden nogmaals van harte gefeliciteerd.


- ARCHIEF -