K.V. Heidebloem

Op 2e Paasdag j.l. werd in café -zaal v. Alebeek op de Boschweg het traditionele koningschieten verschoten. Voor deze fel begeerde titel waren in totaal vijf kanshebbers. Na een zeer spannende strijd te hebben geleverd werd uiteindelijk de nieuwe koning bekend en deze hete ditmaal Henry v.d. Broek.

de uitslag:

1. en koning H. v.d. Broek 393 pnt.; 2. A. Hellings 389 pnt.; 3. W. Merks 386 pnt.; 4. A. Smulders 383 pnt.; 5. H. Hellings 383 pnt.


Bij de jeugd was het een zeer spannende wedstrijd waar harold v.d. Broek met de eer ging strijken, de eindstand was hier. 1. Harold v.d. Broek 373 pnt.; 2. Rudy Merks 365 pnt.


Op 5 en 6 april j.l. werd op de banen van K.V. Heidebloem de 3e distrikts wedstrijd verschoten, ook deze wedstrijd werd zeer druk bezocht door alle Brabantse schutters. Toen na twee dagen schieten de punten geteld en gecontroleerd waren kon de jury de einduitslag bekend maken.

Bij de korpsen B ging de overwinning naar Recht door Zee uit Schijndel. Verdere Schijndelse prijswinnaars kon men terugvinden in het persoonlijk C-klassement, t.w.: 1. M. Mauriks, Schijndel, 184 pnt.; 2. H. Weijts, Schijndel, 184 pnt.


Na de uitreiking der prijzen sprak voorzitter A. Hellings een woord van dank aan alle deelnemers en vooral niet te vergeten de heer en mevrouw v. Alebeek. Hij feliciteerde de winnaars en wenste ieder nog veel sukses in de toekomst.


- ARCHIEF -