K.V. HEIDEBLOEM

Op zondag 11 augustus werden de Nationale Kampioenschappen 10 meter verschoten en wel in het prachtige kasteel Doorenburg in Gelderland. Ook hier was K.V. Heidebloem goed vertegenwoordigd.

Deze kampioenschappen werden in een geheel nieuw systeem verschoten wat aan de resultaten wel te zien was. Ons 2e viertal dat bestond uit A. Smulders, W. Merks, A. v. Alebeek en M. v. d. Broek werd in de B afd. Nationaal Kampioen en wel met 739 punten. Deze schutters zullen worden gehuldigd op de receptie met het 85 jarig bestaan van K.V. Heidebloem op zaterdag 21 september in cafe v. Alebeek. Schutters van harte gefeliciteerd namens het bestuur met deze titel.

Ook speciaal Tiny v. d. Broek die op tijd zijn mondje roerde en de instrukties gaf.


- ARCHIEF -