Heidebloem behendigste thuisclub van Alebeek.

Schijndel - De verenigingen die hun thuishonk hebben bij café- zaal van Alebeek namen een vijftal jaar geleden het initiatief om regelmatig een contactdag te gaan organiseren. Van meet af aan was de contactdag een succes. Jongstleden zaterdag werd zo'n contactdag voor de derde maal gehouden. Opnieuw maakten tal van bezoekers gebruik van de gelegenheid om nader kennis te maken met de vele activiteiten die zich dagelijks afspelen binnen de muren van zaal van Alebeek.

foto

Uiterste concentratie achter de sjoelbak.

Vast onderdeel van het programma van de contactdagen is onveranderlijk de behendigheidswedstrijd die door de deelnemende verenigingen wordt uitgevochten. Kruisboogvereniging de Heidebloem toonde zich dit jaar de behendigste gevolgd door D.V.S. (damvereniging) die als tweede eindigde en Supportersclub Jo van de Mee, die beslag wist te leggen op de derde plaats. Om hun eerste prijs te veroveren moesten de deelnemers zich behendig tonen in sjoelen, baraken, flipperen, parapluhangen en zo nog een aantal spelen. Het allerhandigste toonde zich W. Merks van de Heidebloem op de voet gevolgd door dammer Benny van Lent.

Onderling contact

Zaal van Alebeek wordt bevolkt door een bonte mengeling van verenigingen van zeer uiteenlopende aard. De ambtenarenbond Abva-Kabo is er thuis evenals carnavals vereniging de Kikvorsen, Damvereniging D.V.S. zit er naast 27 MC club De Vrije Knijpers, biljarters en kruisboogschutters men heeft allemaal dezelfde basis, maar ontmoet elkaar slechts sporadisch. Daarom ook is de contactdag een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De behendigheidswedstrijden verhogen de sfeer aanmerkelijk. Tegelijk geeft de open dag de verenigingen de kans om zichzelf te presenteren. Een presentatie die ook in dit geval weer tot ledenaanwas leide. De contactdag van de verenigingen wordt om de twee jaar gehouden.


- ARCHIEF -